notícies notícies

Bases borses treball Conserges amb discapacitats i ATS/DUE

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de CONSERGES DISCAPACITATS, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 5 de juny fins el 23 de juny de 2017.


De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball d’ATS/DUE, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 5 de juny fins el 16 de juny de 2017.