notícies notícies

Resultats del segon exercici i finals de la selecció d'una plaça de Monitor Esportiu

Publicats els resultats del segon exercici i la baremacio i resultat final de la selecció d’una plaça de Monitor Esportiu funcionari interí.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.