notícies notícies

Llistat provisional d'admesos i exclosos de la selecció d'una borsa de treball de tècnics d'interculturalitat

S’ha publicat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos de la selecció d’una borsa de treball de tècnics d’interculturalitat.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.