notícies notícies

Llistat provisional d'admesos i exclosos de la selecció d'una borsa de treball de topògrafs

S’ha publicat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos de la selecció d’una borsa de treball de topògrafs.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.