notícies notícies

Anunci de licitació per a la contractació de Concessió administrativa del domini públic per a l'adequació, explotació i conservació d'un bar-cafeteria en el Passeig Atzaneta

Finalitzat el tramiti d’informació pública de l’article 87.4 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, procedirà a publicar l’anunci de licitació per a la contractació de Concessió administrativa del domini públic per a l’adequació, explotació i conservació d’un bar-cafeteria en el Passeig Atzaneta, en els termes exposats en la documentació publicada en el tauler d’anuncis de la seu electrònica y en el Bulleti Oficial de la provincia d’Alacant del dia 21/02/2018.

El termini per a presentar licitacions romandra obert fins el dia 23 de març de 2018.