notícies notícies

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos de la selecció de la borsa de treball d'agents de comeses múltiples

S’ha publicat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos de la selecció de la borsa de treball d’agents de comeses múltiples.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.