notícies notícies

Informació publica del pla de desplegament fibra òptica

S’ha publicat l’anunci d’informació pública del Pla de Desplegament per a procedir a la IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE FIBRA ÒPTICA, presentat per la representació de la mercantil MÁSMÓVIL BROADBAND, S.A.U., en els termes exposats en la documentació publicada en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego i en el Bulletí Oficial de la província d’Alacant del dia 13/11/2018.

El termini per a presentar al·legacions romandrà obert de 14 de novembre fins el 12 de desembre de 2018.